25 Mar

PIERWSZY TYDZIEŃ

Poniedziałek 23.03.

Wtorek 24.03.

Środa 25.03.

pliki [docx]: 1as, 1bi, 1sz , 2au, 2bu, 2c 3au, 3bu, 3c

pliki [pdf]:    1as, 1bi, 1sz, 2au, 2bu, 2c , 3au, 3bu, 3c

Materiały zespołu świetlicowego ==> pobierz plik[docx], pobierz plik [pdf]

Czwartek 26.03.

pliki [docx]: 1as 1bi 1sz 2au 2bu 2c 3au 3bu 3c

pliki [pdf]:    1as 1bi  1sz 2au 2bu  2c 3au 3bu 3c

Materiały zespołu świetlicowego ==> pobierz plik

Piątek 27.03.

pliki [docx]: 1as 1bi 1sz 2au 2bu 2c 3au 3bu 3c

pliki [pdf]:   1as 1bi 1sz 2au 2bu 2c 3au 3bu 3c

Materiały nauczycieli wf ==> Ćwiczenia ogólnorozwojowe w domu

Materiały zespołu świetlicowego ==> 27.03. świetlica[docx] 27.03. świetlica[pdf]