1. Program wychowawczo-profilaktyczny
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72  ==> pobierz plik      dokumenty

2. Regulamin wycieczek  ==>  pobierz plik

3. Regulamin świetlicy szkolnej  ==> pobierz plik
Aneks nr 1 do Regulaminu świetlicy szkolnej ==> pobierz plik

4. Regulamin Rady Rodziców  ==>  pobierz plik

5. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych ==>  pobierz plik

6. Regulamin  Dziennika Elektronicznego ==> pobierz plik

7. Regulamin zdalnego nauczania ==> pobierz plik