1. Program wychowawczo-profilaktyczny
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72  ==> program profilaktyczno -wychowawczy 2021 (pdf)  460  KB

2. Regulamin wycieczek  ==>  pobierz plik

3. Regulamin świetlicy szkolnej  ==> Regulamin-Świetlicy_2021 (pdf) 322KB
Aneks nr 1 do Regulaminu świetlicy szkolnej ==> pobierz plik

4. Regulamin Rady Rodziców  ==>  pobierz plik

5. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych ==>  pobierz plik

6. Regulamin  Dziennika Elektronicznego ==> pobierz plik

7. Regulamin zdalnego nauczania ==> pobierz plik