1. Program wychowawczo-profilaktyczny
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 ==> PROGRAM_WYCHOWAWCZO_PROFILAKTYCZNY_SSP_72__rok_szkolny_2022_2023(pdf) 664 KB

2. Regulamin wycieczek  ==>  pobierz plik

3. Regulamin świetlicy szkolnej  ==> Regulamin-Świetlicy_2021 (pdf) 322KB
Aneks nr 1 do Regulaminu świetlicy szkolnej ==> pobierz plik

4. Regulamin Rady Rodziców  ==>  pobierz plik

Aneks nr 1 do Regulaminu Rady Rodziców ==> Aneks nr 1 Rady Rodziców (pdf) 172 KB

Aneks nr 2 do Regulaminu Rady Rodziców ==> Aneks nr 2 Rady Rodziców (pdf) 171 KB

5. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych ==>  pobierz plik

6. Regulamin  Dziennika Elektronicznego ==> pobierz plik

7. Regulamin zdalnego nauczania ==> pobierz plik