03 Wrz

Regulamin udzielania zamówień publicznych ==> pobierz plik

Klauzula informacyjna dla zamówienia publicznego
dla wartości powyżej 30 000 EUR==> pobierz plik

Klauzula informacyjna dla zamówienia publicznego
dla wartości poniżej 30 000 EUR==> pobierz plik