dokumenty

1. Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa
==> WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA od 1 Września 2021 (pdf) 210KB

2. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych ==> pobierz plik   

3. PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM
==> PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM (pdf)  247KB

Interaktives Magazin, Digitales Magazin, e-publishing, Multimedia Magazin, HTML5 Magazin, E-book und Online Magazin von Wildfire digital publishing