Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 ==> Godziny dostępności nauczycieli 22_23 (pdf) 111KB
Przetwarzanie danych nauczycieli jest realizowane w oparciu klauzulę interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

Zał. 5l. Klauzula - pracownik - nauczyciel
Oliwia Zachariasiewicz, Małgorzata Mańczak

Interaktives Magazin, Digitales Magazin, e-publishing, Multimedia Magazin, HTML5 Magazin, E-book und Online Magazin von Wildfire digital publishing