Tymczasowy plan lekcji – rok szkolny 2018/2019

Klasy I
 1au | 1bu | 1c
Klasy II
 2au | 2bu  | 2c 
Klasy III
 3au | 3bu  

Klasy IV
 4a | 4b | 4cj | 4dj | 4p | 4tk
Klasy V 
 5a | 5b | 5c | 5p | 5tk 
Klasy VI
 6a | 6b | 6c | 6p | 6tk
Klasy VII
 7a | 7b | 7c | 7p | 7tk
Klasy VIII
 8a | 8b | 8c | 8p | 8tk

lekcje1