23 Lut

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ ADRES STRONY INTERNETOWEJ, Z INFORMACJAMI  DOTYCZĄCYMI TERMINÓW I ZASAD REKRUTACJI.
ZA POMOCĄ TEJ STRONY MOŻNA DOKONAĆ REKRUTACJI DZIECI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024.

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/