27 Mar

Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 zostaną utworzone klasy IV sportowe o profilach: pływackim, tenisowym i koszykarskim.

Zainteresowanych rodziców uczniów proszę o zgłaszanie akcesu drogą elektroniczną na adres sekretariatu Szkoły do 6.04.2020 r. Na wniosku należy wpisać imię i nazwisko ucznia, nazwę i numer szkoły do której uczęszcza obecnie, dokładne dane do kontaktu (nr telefonu, mail, adres) oraz wybrany  profil klasy.

O dalszych etapach rekrutacji zostaną Państwo powiadomieni w komunikatach zamieszczonych na stronie SSP nr 72.

Zapraszam
 Bogumiła Kopacka-Gajec
 z trenerami i nauczycielami SSP nr 72

 

Zasady przetwarzania danych osobowych 
w związku z rekrutacją dziecka ==>  pobierz plik