01 Kwi

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w dniach 01.04. – 02.04.2020 r., rodzice kandydatów zakwalifikowanych mogą złożyć rezygnację z miejsca w klasie I.
Ewentualną rezygnację, ze względów bezpieczeństwa, należy wysłać na adres mailowy Szkoły
sekretariat.sp072@wroclawskaedukacja.pl

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
 Małgorzata Mańczak