02 Mar

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
– zakup monitora interaktywnego 02.03.2022 ==>  monitor (pdf) 98KB
Klauzula informacyjna dla zamówienia publicznego ==> Klauzula – zamówienia publiczne (pdf) 340KB