11 Sie

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
– Zakup 6 szt. pakietów oprogramowania Office 2019 standard  – 11.08.2021
==> oprogramowanie office 2019

Klauzula informacyjna dla zamówienia publicznego ==> Klauzula – zamówienia publiczne