09 Gru

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
– wymiana oświetlenia w 2 klasach 09.12.2021 ==> oświetlenie (pdf) 97KB
Klauzula informacyjna dla zamówienia publicznego ==> Klauzula – zamówienia publiczne (pdf) 340KB