24 Mar

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
– w zakresie zakresie montażu nowej instalacji komputerowej i elektrycznej dla 15 użytkowników
– sala 19 bud. B 24.03.2022 ==> okablowanie sala 19 bud. B(pdf) 98KB
Klauzula informacyjna dla zamówienia publicznego ==> Klauzula – zamówienia publiczne (pdf) 340KB