24 Mar

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
– w zakresie wymiany oświetlenia i instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej nr 32 w bud. B ==> oświetlenie sala 32 bud. B(pdf) 98KB
Klauzula informacyjna dla zamówienia publicznego ==> Klauzula – zamówienia publiczne (pdf) 340KB