17 Lis

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
-laboratorium przyszłości 17.11.2021 ==> laboratoria przyszłości(pdf) 257KB
Klauzula informacyjna dla zamówienia publicznego ==> Klauzula – zamówienia publiczne (pdf) 340KB