09 Gru

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
– montaż metalowych rolet zewnętrznych w 2 klasach 09.12.2021 ==> rolety zewnętrzne(pdf) 97KB
Klauzula informacyjna dla zamówienia publicznego ==> Klauzula – zamówienia publiczne (pdf) 340KB