10 paź

Z uwagi na ważne szkolenie Rady Pedagogicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72, w dniu 26 października 2018 r. (piątek) Dyrektor SSP nr 72 na podstawie rozporządzenia MEN z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603). ogłasza 26 października 2018 r (piątek) dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Na podstawie zgłoszeń rodziców o potrzebie zapewnienia opieki dzieciom, złożonych u wychowawców do 19 października 2018 r., będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.