06 maj

Prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:

1. Ankieta predyspozycji ==>  pobierz plik 
2. Karta zapisu dziecka do świetlicy ==> pobierz plik
3. Klauzula dla osoby uprawnionej do odbioru dziecka z świetlicy ==> pobierz plik
Z dokumentem tym powinny zapoznać się i podpisać osoby, które w punkcie 2.  Karty zapisu dziecka do świetlicy zostały upoważnione do odbioru dziecka z świetlicy
4. Umowa na obiady od IX 2019 do VI 2020  ==> pobierz plik

Wypełnione dokumenty prosimy złożyć w sekretariacie szkolnym (w godz. 7:30 – 15:30) do końca maja br.

Zasady przetwarzania danych osobowych 
w związku z rekrutacją dziecka ==>  pobierz plik