28 Sty

  • By Jacek Wieczorek
  • In Obiady
  • Comments Off

Odliczenia za obiady dla uczniów klas V – VIII za okres od 27.01.2022 r. do 28.01.2022 r. łącznie z opłatą za miesiąc luty przesłane zostaną na adres e-mail podany w umowie, na początku następnego miesiąca.
Klasom, które były w miesiącu styczniu na kwarantannie odpisy za obiady będą naliczane zgodnie
z ilością dni nieobecnych uczniów w Szkole.
W przypadku zniesienia zdalnego nauczania dla uczniów klas V-VIII, obiady zostaną wznowione
28 lutego 2022r.
Zgodnie z zawartą umową:
– Rodzic zgłasza nieobecność dziecka na obiedzie dzień wcześniej do godz.10:00.
– Obiad dla zgłoszonego ucznia zostaje odliczony.

Elżbieta Procyk