15 Maj

W ramach Szkoły w Mieście klasy siódme uczestniczyły w zajęciach w laboratorium Metodyki Nauczania Chemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uczniowie pod opieką pracowników naukowo-dydaktycznych samodzielnie wykonywali doświadczenia zgodnie z instrukcją zawartą w kartach pracy. Zajęcia takie są bardzo cenne, ponieważ wprowadzają uczniów w technikę pracy w laboratorium chemicznym, pozwalają lepiej zrozumieć zjawiska i procesy chemiczne.
Nasi uczniowie realizowali zagadnienia na temat „Powietrze i inne gazy”.

 

20180425_140325

Galeria – kliknij zdjęcie

Monika Szponar