16 Mar

praca_zdalna

Zagadnienia do pracy  dla uczniów klas III:
– ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem
– wyszukiwanie w tekście poznanych części mowy: rzeczownik, czasownik,
przymiotnik
– ćwiczenia w pisaniu wyrazów z trudnościami ortograficznymi
– utrwalenie tabliczki mnożenia do 100
– dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000
– utrwalenie kolejności wykonywania działań
– obliczenia obwodów figur geometrycznych
– obliczenia zegarowe i kalendarzowe.
Wszystkie zagadnienia można powtarzać na materiale już zrealizowanym w podręcznikach i ćwiczeniach. Dodatkowo proponujemy korzystanie z następujących stron internetowych: pisupisu.pl, matzoo.pl, epodreczniki.pl
Zachęcamy również do systematycznego czytania książek z domowej biblioteczki.

Beata Konieczna