05 Cze

W dniu 30 maja 2019 r. już po raz dziesiąty odbył się w naszej Szkole Konkurs Wiedzy o Zdrowiu pod współnym tytułem Żyjmy zdrowo, w którym wzięli udział reprezentanci wszystkich klas pierwszych. Konkurs miał na celu kształtowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz integrację zespołów klasowych. Pierwszaki musiały wykazać się wiedzą na temat zasad prawidłowego żywienia, aktywności fizycznej oraz zasad dbania o higienę ciała. Uczniowie bawili się wspaniale, rywalizując ze sobą i ciesząc się każdym zdobytym punktem. Najwięcej radości sprawiło dzieciom układanie produktów spożywczych na poszczególnych piętrach piramidy żywienia. Po ostatnim zadaniu nastąpiło podsumowanie punktacji i ogłoszenie wyników konkursu.

I miejsce zajęła klasa I c,
II miejsce zajęła klasa I au,
III miejsce zajęła klasa I bu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

Galeria - kliknij zdjęcie

Galeria – kliknij zdjęcie

Organizator konkursu: Margareta Paruszewska

 

Powrót do góry