1. Podanie o przyjęcie ucznia (dotyczy wyłącznie przyjęcia
w ciągu roku szkolnegodokumenty – poza rekrutacją elektroniczną)
==> pobierz plik

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku
z rekrutacją dziecka ==> pobierz plik

2. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
==> pobierz plik

3. Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej
==> pobierz plik

4. Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce/obozie
==> pobierz plik