06 Lip

wyprawka

1.  WYPRAWKA SZKOLNA PIERWSZOKLASISTY NA ROK 2020/2021 ==> pobierz plik

2. WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY I UCZĘSZCZAJĄCEGO DO ŚWIETLICY
SZKOLNEJ W ROKU 2019/2020 ==>  pobierz plik

Wicedyrektor SSP nr 72
Małgorzata Mańczak