22 Cze

Zakończenie zajęć szkolnych dla uczniów Naszej Szkoły odbędzie się w sali gimnastycznej w dniach 23 i 24 czerwca w trzech turach. Celem uroczystego spotkania jest podkreślenie ważności posiadania wiedzy i zdobywania jej. Będą to uroczystości kształtujące poczucie tożsamości, kontynuacji ciągłości tradycji i ukazujące jak ważny jest młody człowiek, któremu należy się szacunek.

Świadectwa uczniowie otrzymują od swoich wychowawców w klasach.

Na uroczystości do sali gimnastycznej w imieniu Rady Pedagogicznej SSP nr 72 zapraszam reprezentantów Rad Rodziców.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci (tak samo Rada Pedagogiczna, jak i Rodzice uczniów ). W SSP nr 72 trwają remonty, inwestycje w wyniku, których nie można uruchomić wszystkich wyjść ewakuacyjnych od strony sali gimnastycznej. Obecność wszystkich Rodziców podwoiłaby ilość osób przebywających na terenie Szkoły.

Dlatego proszę i jednocześnie dziękuję za zrozumienie.

Najważniejszy jest fakt, że możemy spotkać się z uczniami “na żywo”.

Ze spotkania będą zamieszczone zdjęcia na naszej stronie internetowej.  Zapraszam do obejrzenia.

 

 Bogumiła Kopacka-Gajec
Dyrektor
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72