STATUT SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72
IM. WŁADKA ZAREMBOWICZA WE WROCŁAWIU

==> pobierz plik

Aneks nr 4 z dnia 2 lutego 2021 r.
do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72
IM. WŁADKA ZAREMBOWICZA WE WROCŁAWIU
==> pobierz plik

Aneks nr 5 z dnia 29 sierpnia 2022 r.
do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72
IM. WŁADKA ZAREMBOWICZA WE WROCŁAWIU
==> pobierz plik

Aneks nr 6 z dnia 12 września 2022 r.
do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72
IM. WŁADKA ZAREMBOWICZA WE WROCŁAWIU
==> pobierz plik