27 Sie

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA   ==> pobierz plik

ZAŁĄCZNIK nr 1 (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego) ==> pobierz plik

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021  ==> pobierz plik

 

Wicedyrektor SSP nr 72
Małgorzata Mańczak