20 Sie

– Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się według poniższego Harmonogramu.
– Uczniowie i rodzice wchodzący do Szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk oraz używania osłony ust i nosa.
– Do Szkoły wchodzą rodzice uczniów klas I, II, III i IV, wg zasady 1 dziecko z 1 rodzicem.
– Rodzice klas V – VIII nie wchodzą do budynku Szkoły.
– Uczniowie i rodzice klas I – III wchodzą wejściem B (od strony ul. Trwałej),
uczniowie klas IV – VIII wchodzą wejściem A (od strony ul. Trwałej).
– Każdy uczeń/rodzic z klas I – IV przychodzi z własnym długopisem w celu pokwitowania odbioru podręczników, loginu i hasła do e-dziennika, wypełnienia Karty zapisu do świetlicy.
– 01.09.2021 r. nie ma zajęć opiekuńczych w świetlicy.

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 1 WRZEŚNIA 2021 r.

KLASY I – sala gimnastyczna – godzina 11.00
KLASY II – godzina 8.30
KLASY III – godzina 8.00
KLASY IV – sala gimnastyczna – godzina 9.30
KLASY V – godzina 8.00
KLASY VI – godzina 8.30
KLASY VII – godzina 9.00
KLASY VIII – godzina 9.45

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I i IV odbędzie się w sali gimnastycznej; dla uczniów pozostałych klas w gabinetach lekcyjnych (informacja o przydziale gabinetów zostanie podana w LIBRUSIE).