14 Lut

Rek_Ko_Tz_2020

Test sprawności do klasy sportowej o profilu koszykówka ==> pobierz plik
Test sprawności do klasy sportowej o profilu tenis ziemny ==> pobierz plik

Karta zgłoszenia ucznia na sprawdzian – koszykówka ==> pobierz plik
Karta zgłoszenia ucznia na sprawdzian – tenis ziemny ==>  pobierz plik

Deklaracja do klasy sportowej ==> pobierz plik

Zasady przetwarzania danych osobowych 
w związku z rekrutacją dziecka ==>  pobierz plik