07 Cze

Pan Prezydent  Jacek Sutryk  napisał o nas …
A my zapraszamy do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72!