Administrator danych: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu ,ul. Trwała 17-19, 55-335 Wrocław
Inspektor ochrony danych: Tomasz Grzybowski, kontakt korespondencyjny: CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671Poznań, tel. +48 501 083 482, kontakt mail: iod.sp072@wroclawskaedukacja.pl.

1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem pisma ==> pobierz plik

2. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem pisma (klauzula skrócona) ==> pobierz plik

3. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem bieżącej korespondencji elektronicznej ==> pobierz plik

4. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z  postępowaniem administracyjnym==> pobierz plik

5. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z umową i współpracą ==> pobierz plik

6. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony www.ssp72.pl ==> pobierz plik

7. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ==> pobierz plik

8. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z umową najmu ==> pobierz plik

9. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z biblioteki ==> pobierz plik

10. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z wolontariatem ==> pobierz plik

11. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją pracownika ==> pobierz plik

12. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem nauczyciela ==> pobierz plik

13. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem pracownika samorządowego ==> pobierz plik

14. Zasady przetwarzania danych osobowych dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z świetlicy  ==> pobierz plik

15. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z edukacją  dziecka w placówce ==> Zał. 5n. Klauzula – edukacja dziecka w placówce pdf (433KB)

16. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z ewidencją wejść i wyjść  ==> pobierz plik

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z ewidencją wejść i wyjść  w stanie epidemii Covid-19 ==> Klauzula – rejestr wejść w stanie epidemii Covid-19

17. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z kontrolą  spełniania obowiązku szkolnego ==> pobierz plik

18. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z pełnieniem funkcji opiekuna wycieczki ==> pobierz plik

19. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem osób  wykonujących prace społecznie użyteczne ==> pobierz plik

20. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zapisaniem dziecka na półkolonie ==> pobierz plik

21. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z ZFŚS  ==>  pobierz plik

      Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z ZFŚS (wersja skrócona) ==> pobierz plik

22. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Funduszem Zdrowotnym ==> pobierz plik

23. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem praktykanta ==> pobierz plik

24. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) ==> pobierz plik

25. Regulamin monitoringu wizyjnego wraz z zasadami przetwarzania danych osobowych==>  pobierz plik

26. Zgoda rodziców/opiekunów na udział ucznia w wycieczce==>
Załącznik 6f. Zgoda_na_wycieczke_wraz_z_regulaminem_wycieczki (docx)
Załącznik 6f. Zgoda_na_wycieczke_wraz_z_regulaminem_wycieczki (pdf)

27. Zgoda rodziców/opiekunów na udział ucznia w zajęciach dodatkowych ==>
Załącznik 6i Zgoda na udział w zajęciach dodatkowych (docx)
Załącznik 6i Zgoda na udział w zajęciach dodatkowych (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Interaktives Magazin, Digitales Magazin, e-publishing, Multimedia Magazin, HTML5 Magazin, E-book und Online Magazin von Wildfire digital publishing