04 Paź

  • By Jacek Wieczorek
  • In Obiady
  • Comments Off

Opłata za korzystanie z obiadów szkolnych
w październiku 2023r. wynosi 142,80 zł (21 dni).
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy SSP nr 72
27 1020 5226 0000 6302 0418 2473 podając imię
i nazwisko dziecka, klasę oraz tytuł „obiady”
lub na rachunek indywidualny przypisany dziecku, przesłany e-mailem każdego miesiąca wraz
z należną opłatą uwzgledniającą zgłoszone nieobecności
na obiadach w poprzednim miesiącu.
Zgodnie z zawartą umową Rodzic zobowiązany jest
do dokonania wpłaty za obiady z góry, do 10-tego dnia danego miesiąca.
Szczegółowe informacje dotyczące korzystania
z obiadów szkolnych zamieszczone są na stronie internetowej SSP nr 72 w zakładce „ obiady”.

Intendent SSP72 Elżbieta Procyk 
nr tel.: 71 798 68 61 wew. 114
e-mail.: Elzbieta.Procyk2@wroclawskaedukacja.pl