01 Lut

  • By Jacek Wieczorek
  • In Obiady
  • Comments Off

 

Opłata za korzystanie z obiadów szkolnych dla uczniów SSP72 w LUTYM  2023 r. wynosi 58,00 zł
(10 dni x 5,80 zł).

Opłatę za obiady należy dokonać do 10-go lutego 2023 r. na rachunek bankowy przypisany dziecku w otrzymanym e-mailu lub na rachunek bankowy Szkoły: 27 1020 5226 0000 6302 0418 2473
z podaniem tytułu wpłaty „obiady” oraz imienia i nazwiska ucznia.

Wpłata jest zaliczana na poczet najstarszej zaległości, nawet wówczas, gdy wpłacający w tytule przelewu określi, że wniesiona opłata dotyczy bieżącego  miesiąca.

Za nieterminowe wpłaty naliczane są odsetki. Nieuregulowane płatności będą skutkowały wstrzymaniem wydawania obiadów oraz wszczęciem postępowania windykacyjnego.

 

Nr tel. do intendenta:  71 798 68 61 wew. 114,
e-mail: Elzbieta.Procyk2@wroclawskaedukacja.pl
Nr tel. do  sekretariatu Szkoły:  71 798 68 61.