03 Lis

  • By Jacek Wieczorek
  • In Obiady
  • Comments Off

Opłata za korzystanie z obiadów szkolnych
w listopadzie  2023r. wynosi 136,00 zł (20 dni).

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy SSP72
27 1020 5226 0000 6302 0418 2473  podając imię
i nazwisko dziecka, klasę oraz tytuł „obiady”
lub na rachunek indywidualny przypisany dziecku,
przesłany e-mailem każdego miesiąca wraz z należną
opłatą uwzględniającą zgłoszone nieobecności
na obiadach w poprzednim miesiącu.

Zgodnie z zawartą umową Rodzic zobowiązany jest
do dokonania wpłaty za obiady z góry,  do 10-tego dnia danego  miesiąca.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania
z obiadów szkolnych zamieszczane są na stronie internetowej SSP72 w zakładce „ obiady”.

 

Intendent SSP nr 72 Elżbieta Procyk 
nr tel.: 71 798 68 61 wew. 114
e-mail.: Elzbieta.Procyk2@wroclawskaedukacja.pl