03 Kwi

  • By Jacek Wieczorek
  • In Obiady
  • Comments Off

Opłata za korzystanie z obiadów szkolnych dla uczniów SSP72 w KWIETNIU 2023 r. wynosi 92,80 zł (16 dni x 5,80 zł).

Opłatę za obiady należy dokonać do 10-go kwietnia 2023 r. na rachunek bankowy przypisany dziecku w otrzymanym e-mailu lub na rachunek bankowy Szkoły: 27 1020 5226 0000 6302 0418 2473 z podaniem tytułu wpłaty „obiady” oraz imienia i nazwiska ucznia.
Wpłata jest zaliczana na poczet najstarszej zaległości, nawet wówczas, gdy wpłacający w tytule przelewu określi, że wniesiona opłata dotyczy bieżącego miesiąca.

Za nieterminowe wpłaty naliczane są odsetki.
Nieuregulowane płatności będą skutkowały wstrzymaniem wydawania obiadów oraz wszczęciem postępowania windykacyjnego.

Nr tel. do intendenta: 71 798 68 61 wew. 114,
e-mail: Elzbieta.Procyk2@wroclawskaedukacja.pl
Nr tel. do sekretariatu Szkoły: 71 798 68 61.

Elżbieta Procyk