01 Mar

  • By Jacek Wieczorek
  • In Obiady
  • Comments Off

Wydawanie obiadów w stołówce szkolnej, obecnie wydawane są dla uczniów klas I-III.
Łączna opłata za obiady dla uczniów w miesiącu marcu 2021 roku wynosi 96,60 zł (23 dni x 4,20 zł).

Opłatę za korzystanie z obiadów w miesiącu marcu 2021 roku należy wnieść do dnia 10 marca b.r.

Zgodnie z zawartą umową, w przypadku nieskorzystania z posiłku, kwota za obiady zostanie pomniejszona
w następnym miesiącu, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia nieobecności ucznia.
Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać telefonicznie.

Łączna kwota, należna za korzystanie z obiadów (uwzględniając nadpłatę lub niedopłatę) zostanie przesłana na adres e-mail (podany w umowie).

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy przypisany dziecku (indywidualny) lub na rachunek bankowy Szkoły: 27 1020 5226 0000 6302 0418 2473.

Na pytania związane z korzystaniem z obiadów odpowiada telefonicznie intendent Elżbieta Procyk.
Nr tel.: (71) 798 68 61 wew. 114.