30 Kwi

  • By Jacek Wieczorek
  • In Obiady
  • Comments Off

Wydawanie obiadów w stołówce szkolnej, zostaje wznowione od 4 maja 2021 roku dla uczniów klas I-III.

W dniach 25.05.2021r.-27.05.2021r. stołówka będzie nieczynna.

Łączna opłata za obiady w miesiącu maju b.r.  dla uczniów klas I-III wynosi 71,40 zł (17 dni x 4,20 zł).

Opłatę za korzystanie z obiadów w miesiącu maju należy wnieść do dnia 10 maja 2021 roku.
Zgodnie z zawartą umową, w przypadku niekorzystania
z obiadów, kwota do zapłaty zostanie pomniejszona
w następnym miesiącu, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia nieobecności ucznia.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać telefonicznie.

Łączna kwota należna za korzystanie z obiadów (uwzględniając nadpłatę lub niedopłatę) zostanie przesłana na wskazany w umowie adres e-mail w pierwszym tygodniu miesiąca.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy przypisany dziecku w otrzymanej wiadomości e-mail lub na rachunek bankowy Szkoły:
27 1020 5226 0000 6302 0418 2473.

Nieuregulowane zaległości  spowodują wstrzymanie wydawania obiadów uczniom.
Na pytania związane z korzystaniem z obiadów w stołówce szkolnej odpowiada intendent Elżbieta Procyk pod numerem telefonu  (71) 798 68 61 wew. 114.