07 Cze

  • By Jacek Wieczorek
  • In Obiady
  • Comments Off

W dniu 11.06.2021r. stołówka szkolna będzie nieczynna. Wydawanie obiadów w miesiącu czerwcu będzie zakończone dnia 24.06.2021r.
Łączna opłata za obiady dla uczniów w miesiącu czerwcu 2021r. wynosi 63,00 zł (15 dni x 4,20 zł).
Opłatę za korzystanie z obiadów należy wnieść do dnia 10 czerwca 2021 roku.
Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać telefonicznie, dzień wcześniej do godz. 10:00.
Informacja o należnej kwocie do uregulowania (uwzględniając nadpłatę lub niedopłatę) została wysłana na wskazany w umowie adres e-mail.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy przypisany dziecku w otrzymanej wiadomości e-mail lub na rachunek bankowy Szkoły: 27 1020 5226 0000 6302 0418 2473.
Nieuregulowane zaległości spowodują wstrzymanie wydawania obiadów uczniowi, zgodnie z zawartą umową.
Wszelkie pytania dotyczące obiadów szkolnych prosimy kierować do intendenta.
Intendent SSP72 – Elżbieta Procyk, nr telefonu (71) 798 68 61 wew. 114.