Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72
im. Władka Zarembowicza

53-335 Wrocław, ul. Trwała 17 – 19
tel.   71 798 68 61, faks 71 798 43 61

Sekretariat czynny w godzinach 07.00 – 15.00

www.ssp72.pl   
e-mail:  sekretariat.sp072@wroclawskaedukacja.pl

Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):
“SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 IM. WŁADKA ZAREMBOWICZA”
(/SSP72/SkrytkaESP)

NIP 8992316330, Regon 000692890, RSPO 13894

Inspektor ochrony danych: Tomasz Grzybowski,
kontakt korespondencyjny: CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671Poznań,
tel. +48 501 083 482, kontakt mail: iod.sp072@wroclawskaedukacja.pl.