04 Sty

  • By Jacek Wieczorek
  • In Obiady
  • Comments Off

Opłata za korzystanie z obiadów szkolnych w STYCZNIU 2023r. dla uczniów klas I-III wynosi 110,20 zł (19 dni x 5,80 zł).
Opłata za korzystanie z obiadów szkolnych w STYCZNIU 2023r. dla uczniów klas IV-VIII wynosi 104,40 zł (18 dni x 5,80 zł).

19.01.2023 r. z obiadów będą mogli korzystać tylko uczniowie klas I-III.
20.01.2023 stołówka będzie zamknięta.

Uczniom, którzy będą przebywać na szkolnym obozie sportowym zostaną odliczone obiady, na podstawie informacji od wychowawcy klasy.

Opłatę za obiady należy dokonać do dnia 10-go STYCZNIA 2023 r. na rachunek bankowy przypisany dziecku w otrzymanym e-mailu lub na rachunek bankowy Szkoły: 27 1020 5226 0000 6302 0418 2473, z podaniem tytułu wpłaty „obiady” oraz imienia i nazwiska ucznia.

Nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać telefonicznie intendentowi lub w sekretariacie  Szkoły.
Nr tel. do intendenta: 71 798 68 61 wew. 114,
nr tel. do sekretariatu Szkoły: 71 798 68 61.

Intendent Elżbieta Procyk