15 Mar

W zakładce Rekrutacje zamieszczony jest komunikat Departamentu Edukacji związany z rekrutacją dzieci do przedszkola, klasy I Szkoły Podstawowej lub Szkoły Ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022 .