15 Cze

Zgodnie z Terminarzem Prac Klasyfikacyjnych SSP nr 72 17 czerwca 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.

Dyrektor SSP nr 72
Bogumiła Kopacka - Gajec