17 Sty

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
– zakup krzeseł, ławek szkolnych, blatów 17.01.2022 ==> zakup krzeseł, ławek szkolnych, blatów(pdf) 99KB
Klauzula informacyjna dla zamówienia publicznego ==> Klauzula – zamówienia publiczne (pdf) 340KB