21 Sty

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
– w zakresie zakupu 2 monitorów interaktywnych ==> monitor interaktywny (pdf) 97 KB

Klauzula informacyjna dla zamówienia publicznego ==> Klauzula – zamówienia publiczne (pdf) 340KB