05 Cze

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w zakresie:
odbiór i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych – stołówka szkolna.

==> utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych (pdf) 184 KB

Klauzula informacyjna dla zamówienia publicznego ==> Klauzula – zamówienia publiczne (pdf) 340KB