18 Wrz

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w zakresie:
odbiór i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych – stołówka szkolna.

==>7a. utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych

Klauzula informacyjna dla zamówienia publicznego ==> Klauzula – zamówienia publiczne (pdf) 340KB