30 Cze

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
– Okresowa kontrola stanu technicznego elementów budynków – 30.06.2021 ===> pobierz plik

Klauzula informacyjna dla zamówienia publicznego ==> pobierz plik