05 Lis

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
monitor 05.11.2021 ==> monitor(pdf) 99KB

Klauzula informacyjna dla zamówienia publicznego ==> Klauzula – zamówienia publiczne (pdf) 340KB