10 Cze

W ramach realizacji edukacji czytelniczej nauczyciel bibliotekarz zaprosił uczniów klas I do działania plastycznego, będącego wyrazem ewaluacji dojrzałości dzieci po roku nauki w Szkole.

Uczniowie wykonali prace plastyczne pod tytułem GDY DOROSNĘ… , które zostały umieszczone w formie wystawy na korytarzu przy bibliotece szkolnej.

Działanie zostało zrealizowane przez nauczyciela bibliotekarza, Annę Wolnicką, we współpracy z nauczycielami: p. Dorotą Świtecką, p. Elżbietą Trubiłło, p. Katarzyną Raczyk.

20190610_154549