30 Sie

W roku szkolnym 2021/22 zrealizowany został w SSP nr 72 unijny projekt eTwinning “Folk legends in the poster design” mający na celu przybliżenie dzieciom legend danej społeczności. Projekt prowadzony był na platformie eTwinning dla nauczycieli zrzeszających szkoły w Europie.
W projekcie poza naszą szkołą i innymi szkołami polskimi brały udział szkoły z innych krajów: Hiszpanii, Litwy, Turcji i Włoch. W projekt zaangażowali się uczniowie klasy językowej 7cj. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zamieszczanymi na platformie pracami projektowymi. Oczywiście komunikacja możliwa była dzięki wykorzystaniu języka angielskiego, który był językiem roboczym projektu. Dzięki temu uczniowie nie tylko mieli sposobność poznania lokalnych legend krajów biorących udział w projekcie, ale też wykorzystania języka angielskiego do realnej komunikacji. Uczestnictwo w projekcie to także możliwość przekazania innym uczniom cząstki naszej lokalnej historii, a także promocja szkoły i regionu oraz naszego kraju w Europie.
Efekty pracy uczniów zostały zamieszczone na platformie eTwinning pod przewodnictwem koordynującego pracę nauczyciela. Szczególne podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy w realizację projektu należą się Pawłowi Wójcikowi, Malwinie Dudzie oraz Julii P. z klasy 7cj. Z projektem można zapoznać się w holu szkoły przy sali 34A jak również klikając linki poniżej:
b261d4563.pdf (etwinning.net)
b173c23e3.pptx (live.com)
b06a38a63.pptx (live.com)
af60af4e3.pptx (live.com)
bc9d3bd33.jpeg (1536×2048) (etwinning.net)
Potwierdzenie rejestracji projektu eTwinning_project_pl (pdf) 72KB

Dorota Nowak-Łabuda – nauczyciel języka angielskiego i koordynator projektu eTwinning